Metapodaci NIPP-a

Prilikom korištenja prostornih podataka, na primjer karata u rasterskom ili vektorskom formatu u GIS okruženju, prostornih baza podataka ili preuzimanjem podataka putem mrežnih usluga, često ne znamo ili nismo sigurni tko je i kada prikupio podatke, kakva je kvaliteta podataka, u kojem koordinatnom referentnom sustavu su podaci, koja je verzija formata podataka i druge informacije o podacima koje omogućuju njihovo korištenje i interpretaciju.

Zbog toga podaci i njihova primjena (npr. proizvodi i usluge koji se izrađuju na osnovu njih) imaju manju vrijednost. Da bi se izbjegli ovi problemi prikupljaju se metapodaci. Metapodaci su sastavni dio podataka i zajedno tvore jedinstvenu cjelinu. Metapodatke treba dokumentirati prilikom prikupljanja podataka i potrebno ih je ažurirati kada se podaci mijenjaju. Odnosno, važnije radnje nad podacima, treba zabilježiti kroz metapodatke.

Da bi se prostorni podaci mogli uključiti u sustav NIPP-a, moraju imati popratne metapodatke. Metapodaci NIPP-a omogućuju: identifikaciju izvora prostornih podataka (npr. tematskih karata, aero ili satelitskih snimaka, registra geografskih imena i dr.), njihovu kategorizaciju, određivanje njegovog položaja u prostoru, procjenu njegovog vremenskog okvira, kvalitetu, mogućnost pristupa i korištenja, kome se obratiti za preuzeti podatke i druge informacije. Metapodaci NIPP-a su razrađeni u Specifikaciji metapodataka NIPP-a v.2.1.

Na ovim internet stranicama je dan uvid u metapodatke Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP). Ove stranice osim što imaju informativni karakter i služe za razmjenu znanja u području metapodataka, daju urednicima metapodataka podršku prilikom prikupljanja i dokumentiranja metapodataka NIPP-a.

Zato je posebna pažnja posvećena objašnjenjima i primjerima dokumentiranja pojedinog elementa metapodataka. Sadržajni obim ovih stranica daje uvid i u usklađenost metapodataka NIPP-a sa drugim sustavima metapodataka kao što su INSPIRE i ISO/TC211 metapodatci.

Također, kroz dane primjere XML kodiranja, XPath varijable i druge elemente ove stranice daju podršku za razvoj drugih editora i sustava metadata, a za kojima se javlja potreba jer pojedina znanstvena područja i struke imaju potrebu da, pored osnovnog skupa metapodataka NIPP-a, prikupljaju i dodatne, tematske metapodatke o svojim izvorima podataka.

NIPP, osim što mora zadovoljiti nacionalne potrebe, mora omogućiti i povezati hrvatsku infrastrukturu prostornih podataka s europskim INSPIRE sustavom infrastrukture prostornih podataka. Zbog toga su metapodaci NIPP-a usklađeni sa zahtjevima europske INfrastructure for SPatial Information (INSPIRE).