Pregled-usluge

Br.
Ime elementa
Definicija
Maksimalna brojčanost

(1-jednostruka,
N-višestruka)
Obveza

(O-obvezan,
U-uvjetan)
Primjer

(Ako element metapodataka ima više vrijednosti one su označene rednim brojevima)
1
Naziv izvora Karakterističan, i često jedinstven, naziv pod kojim je izvor poznat.
[1]
O
Detaljna topografska karta u mjerilu 1:25000
2
Alternativni naziv izvora Kratki naziv, drugi naziv, akronim, kratica ili naziv izvora na drugom jeziku.
[0..*]
U
TK25
3
Sažetak izvora Kratki opisni sažetak sadržaja izvora.
[1]
O
Prvo izdanje TK25. Pokriva cijeli teritorij Republike Hrvatske.
4
Vrsta izvora Okvir na koji se odnose metapodaci. 
[1]
O
usluga
5
Adresa izvora Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adresu ili sličan adresni sustav.  
[0..*]
U
http://geoportal.dgu.hr/wms
6
Koordinatni referentni sustav Oznaka koordinatnog (prostornog) referentnog sustava izvora podataka.
[1..*]
O

Kod: 004
Prostor koda: hr:nipp:crs
Verzija: 1.0

7
Ključna riječ: vrijednost Vrijednost ključne riječi je uobičajeno korištena riječ, formalizirana riječ ili fraza koja se koristi da bi se opisao subjekt.
[1..*]
O

1. pokrov zemljišta
2. usluga pristupa karti
3. TK25
4. karta
5. topografska karta

8
Ključna riječ: popis Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi.
[0..1]
U

Ad1) Naslov: GEMET - INSPIRE themes, v.1.0,
Datum: 2008-06-01,
Vrsta datuma: objavljeno

Ad2) Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing  Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards Metadata,
Datum: 2008-12-03

Vrsta datuma: objavljeno
9
Geografska lokacija: najzapadnija geografska dužina Najzapadnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[0..*]
U
13,49
10
Geografska lokacija: najistočnija geografska dužina Najistočnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[0..*]
U
19,45
11
Geografska lokacija: najjužnija geografska širina Najjužnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[0..*]
U
42,39
12
Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina Najsjevernija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[0..*]
U
46,55
13
Vremenski obuhvat Vremenski period obuhvaćen sadržajem izvora
[0..*]
U
1996-01-01  2010-01-01
14 Referentni datum: datum zadnje revizije Referentni datum izvora - revizija.  [0..1] U 2011-10-05
15
Referentni datum: datum objavljivanja Referentni datum izvora - objavljivanje. 
[0..1]
U
2011-10-05
16
Referentni datum: datum stvaranja Referentni datum izvora - stvoren.
[0..1]
U
2011-10-05
17
Prostorna rezolucija: ekvivalentno mjerilo Prostorna rezolucija, ekvivalentno mjerilo se odnosi na razinu detalja podataka koja se izražava kao nazivnik mjerila tiskane karte sa kojom se vrši usporedba.  
[0..*]
U
25000
18
Prostorna rezolucija: udaljenost Udaljenost uzorka na zemlji (Ground Sample Distance, GSD).  
[0..*]
U
2,50
19 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila, drugih dokumenata ili zahtjeva korisnika sa kojima su podaci evaluirani.  [1] O Specifikacija proizvoda za TK25
20
Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti.
[1]
O
Podaci su usklađeni s citiranom specifikacijom.
21
Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti.
[1]
O
da
22
Uvjeti pristupa i korištenja Ograničenja pristupa i korištenja izvora ili metapodataka.  
[1..*]
O
Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 75/09)
23
Ograničenja javnog pristupa: pristup Ograničenja pristupa se primjenjuju da bi se osigurala zaštita privatnosti ili intelektualnih prava i bilo koja druga specijalna zapreka ili ograničenje da bi se dobio izvor podataka.  
[0..*]
U
licenca
24
Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja Ostala ograničenja i legalni uvjeti pristupa i korištenja izvora ili metapodataka.  
[0..*]
U
Naknada za preuzimanje podataka, a pregledavanje na http://geoportal.dgu.hr/wms je bez ograničenja.
25
Odgovorna strana Identifikacija, za potrebe komunikacije, osobe(a) i organizacije(a) povezanih sa izvorom(ima). 
[1]
O
Naziv: Državna geodetska uprava
e-Pošta: infonipp@dgu.hr
Ime odgovorne osobe: Pero Perić
Uloga: kontaktna točka
Telefon: +385-1-1234567
Faks: +385-1-1234568
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatske
Online izvor: https://www.dgu.hr
26
Uloga odgovorne strane Uloga koju ima odgovorna strana.
[1]
O

1. vlasnik
2. distributer

27
Kontaktna točka za metapodatke Organizacija odgovorna za metapodatake.  
[1..*]
O

Naziv: Državna geodetska uprava
e-Pošta: infonipp@dgu.hr
Ime odgovorne osobe: Pero Perić
Uloga: kontaktna točka
Telefon: +385-1-1234567
Faks: +385-1-1234568
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatske

28
Datum metapodataka Datum koji navodi kada je zapis metapodataka sačinjen ili ažuriran.
[1]
O
2013-05-20
29
Jezik metapodataka Jezik u kojem su dokumentirani metapodaci. 
[1]
O
hrv
30
Vrsta usluge Naziv vrste usluge prostornih podataka iz popisa usluga.
[1]
O
OGC WMS
31
Uparen izvor Daje informacije o skupu nad kojim je uspostavljena usluga.  
[0..*]
U

Kod: 0003
Prostor koda: hr:nipp:pp
Verzija: 1.0