UML dijagram za informacije o citiranosti i odgovornoj strani

Slika definira metapodatke koji opisuju referentne informacije o odgovornoj strani i kontakt informacije.