UML dijagram za informacije o obuhvatu

Slika definira metapodatke prostornog i vremenskog obuhvata izvora.