UML dijagram za informacije o proširenju metapodataka

Slika definira proširenje elemenata metapodataka.