UML dijagram za informacije o distribuciji

Slika definira metapodatke za pristup izvoru.