UML dijagram za informacije o sadržaju

Slika definira metapodatke koji su potrebni za opis sadržaja sloja i kataloga obilježja koji se primjenjuju za definiciju obilježja.