UML dijagram za informacije o referentnom sustavu

Slika definira metapodatke koji su potrebni za opis prostornog i vremenskog referentnog sustava.