UML dijagram za informacije o prostornoj predstavi

Slika definira metapodatke koji su potrebni za opis mehanizma koji se koristi za predstavljanje prostornih informacija.