UML dijagrami paketa metapodataka

Na slici je prikazana klasa MD_Metadata i prikazuje vezu s ostalim klasama metapodataka definirajući metapodatke za geografske podatke.